Salomon Porcelijn


salomon porcelijn.jpg

 “Neef Sal, Neef Sal, wat staat uw sikje mal!”


De meeste Porcelijnen behoorden tot de armlastige Asjkenazim, maar Salomon Porcelijn (1882, Amsterdam—1943, Sobibor), oudste broer van mijn grootvader Raphael, bracht het tot een notabele lid van de joodse gemeenschap. 

In 1900 behaalde hij zijn diploma ‘godsdienstonderwijzer van den laagsten rang’ en werd onderwijzer aan het godsdienstschooltje van A. Melkman. Dat schooltje was oorspronkelijk gevestigd aan de Muiderstraat, maar verhuisde  in 1908 naar de Snoekjesgracht (zie Het godsdienstschooltje van Melkman en Porcelijn)


NIW nr 36, blz 7.jpg

(NIW nr. 36, 1900 blz 7)


melkman_niw 23_10_1908.jpg

Advertentie in het NIW van 23-10-1908


In 1915 trouwde hij met Schoontje Konijn (die zich Jeannette liet noemen), waarmee hij drie dochters kreeg. Helaas overleed Jeannete in 1933, waarop hij met haar jongere zus Marianne trouwde. Ze gingen wonen op Raamgracht 13, 2 hoog.


1933 overlijden jeanette_porcelijn_konijn.jpg


Salomon werd koster van de Uilenburgerstraat-synagoge en penningmeester van de Achawah (Bond van Israëlietische godsdienstonderwijzers). In het NIW wordt zijn naam veelvuldig genoemd in de jaarverslagen.

 

PORCELIJN , Salomon- foto 1934.png

Salomon temidden van de overige bestuursleden van de Achawah 


Als 'notabele' was Salomon de enige van de Porcelijnen die een levensverzekering had afgesloten, waarvan de polissen pas na veel palaver in 2016 werden uitbetaald aan de nabestaanden – voor zover nog in leven. (Zie Achtergrondinformatie Roof en Rechtsherstel)


raamgracht13.jpg

Raamgracht 13, februari 2019


En hoewel ze aanvankelijk 'gesperrt' waren, zijn ze uiteindelijk allemaal via Westerbork naar Polen afgevoerd en vermoord.


Rachel volgde de 5 jarige HBS, haalde haar typediploma en leerde steno en trouwde Jacob Remini. Met wie ze op de Amstellaan 35-1 woonden.


Sara werd kantoorbediende en trouwde met Jacob Barber   de Nieuwe Achtergracht 29-1.


Marie volgde 4 jaar Joodse MULO en woonde nog thuis op de Raamgracht toen ze werden opgepakt. Samen met haar vader en Marianne ging ze 1 juni op transport naar Sobibor, waar ze direct na aankomst werden vergast.


Hun kampkaarten zijn op het internet te vinden in de Arolsen Archives:


Salomon Porcelijn (1882 Amsterdam – 1943 Sobibor) 60j. Transport van 01-06-1943

Marianne Porcelijn-Konijn (1889 Amsterdam – 1943 Sobibor) 56j. Transport 1-06-1943

Rachel Porcelijn (1917 Amsterdam – 1943 Sobibor) 26j. Transport van 13-07-1943

Sara Porcelijn (1919 Amsterdam – 1942 Auschwitz) 23j. Transport van 16-07-1943

Marie Porcelijn (1924 Amsterdam – 1943 Sobibor) 18j. Transport van 1-06-1943—–o–O–o–—

11/01/2023